Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Warsztaty orzecznicze organów administracji architektoniczno-budowlanej województwa wielkopolskiego

Powrót

21 listopada w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyły się warsztaty orzecznicze, w których wzięli udział przedstawiciele organów administracji architektoniczno-budowlanej szczebla wojewódzkiego i powiatowego województwa wielkopolskiego.
W roli prelegenta wystąpił Paweł Kulbicki, Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Uczestnicy omówili zagadnienia i problemy z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, aktualnego orzecznictwa sądowo-administracyjnego oraz przedyskutowali planowane zmiany w ustawie Prawo budowlane.