Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Warsztaty dla wykonawców inwestycji na liniach kolejowych

Powrót

Nowoczesna sala wypełniona ludźmi słuchającymi wykładu. W drugim rzędzie siedzi dyr. Iwona Świderska

Bezpieczeństwo prac inwestycyjnych było tematem przewodnim warsztatów szkoleniowych zorganizowanych 20 lutego br. przez Urząd Transportu Kolejowego. Jednym z wykładowców zaproszonych przez organizatorów była dyrektor Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej Iwona Świderska.
Warsztaty zgromadziły pracowników i przedstawicieli przedsiębiorstw wykonawczych, realizujących inwestycje budowlane na polskiej sieci kolejowej. Dyrektor DIK Iwona Świderska przedstawiła prezentację zatytułowaną „Nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli organów nadzoru budowlanego w obszarze budownictwa kolejowego na tle praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego". Głównym celem wystąpienia było zapoznanie uczestniczących w warsztatach wykonawców inwestycji z prawami i obowiązkami wynikającymi z przepisów ustawy – Prawo budowlane oraz ze stwierdzonymi w czasie działań kontrolnych nieprawidłowościami, które mają wpływ m.in. na bezpieczeństwo robót budowlanych oraz właściwe utrzymanie obiektów budowlanych.