Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

W 2024 r. właściciele nowych obiektów wyłącznie z cyfrową książką

Powrót

Od nowego roku dla nowych obiektów budowlanych będą prowadzone wyłącznie cyfrowe książki obiektu budowlanego. Do jej prowadzenia stworzyliśmy aplikację c-KOB. Od momentu jej uruchomienia użytkownicy zarejestrowali 4 240  książek. Aplikacja działa od stycznia 2023 roku i jest całkowicie bezpłatna.

Książkę obiektu budowlanego –  w wersji cyfrowej lub papierowej –  prowadzimy m.in. dla budynków wielorodzinnych, przemysłowych, hal, sklepów i budynków fabrycznych.  

Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie obejmuje:

 • domów jednorodzinnych, garaży, wiat innych budynków w zabudowie jednorodzinnej,
 • dróg i mostów,
 • oraz obiektów na zgłoszenie, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę (wymienionych w art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo budowlane), z wyłączeniem sieci gazowych.

Cyfrowa książka obowiązkowa od 1 stycznia 2024 r.

W 2023 roku właściciele i zarządcy nieruchomości korzystali z c-KOB dobrowolnie. Od nowego roku, dla nowych obiektów, książki zakładamy wyłącznie w formie cyfrowej.

Książki papierowe założone do 31 grudnia 2023 r. mogą być prowadzone w tej formie do końca 2026 r. Natomiast od 1 stycznia 2027 r. wszystkie książki będą prowadzone cyfrowo.

Prowadzenie książki w aplikacji GUNB c-KOB

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB) ruszyła z początkiem 2023 r. W systemie zarejestrowanych jest już 4 240  książek.

Książkę obiektu budowlanego zakłada właściciel lub zarządca nieruchomości 30 dni od otrzymania decyzji organu nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie.

Książkę zakładamy także w sytuacji zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Po utworzeniu książki właściciel lub zarządca nieruchomości wyznacza w c-KOB osobę upoważnioną do jej prowadzenia. Dodaje też m. in. osoby przeprowadzające kontrole okresowe, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane.

Korzyści cyfrowej książki

Na przejściu na Cyfrową Książkę Obiektu Budowlanego skorzystają przede wszystkim właściciele i zarządcy nieruchomości.

Podstawowe zalety c-KOB to:

 • pełna kontrola nad aktualnością przeglądów,
 • szybki i bezpośredni dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca,
 • automatyczne przekazywanie wymaganych dokumentów organom,
 • niwelowanie ryzyka pracy w obiektach bez aktualnych przeglądów,
 • niwelowanie kosztów związanych z karami za użytkowanie obiektów bez aktualnych przeglądów,
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej.

W 2023 r. c-KOB otrzymała nagrodę specjalną ministra cyfryzacji w ramach konkursu „Skrzydła IT w Administracji”.

Aplikacja na komputer i smartfon

Do korzystania z aplikacji c-KOB wystarczy proste urządzenie i przeglądarka internetowa:

 • wersja na komputer dostępna jest z portalu e-budownictwo.gunb.gov.pl
 • aplikacja mobilna jest do pobrania ze sklepu Play i Apple Store

Podstawa prawna

Art. 6.1 ustawy z dn. 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw