Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo Tweet

V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”

Powrót
Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego podczas prezentacji

9 lutego br. odbyła się V Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych” organizowana przez Departament  Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Przedmiotem Konferencji były teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym występujące w procesach projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych umożliwiających realizację różnorodnych potrzeb człowieka.

Na wydarzenie, do siedziby Ministerstwa Rozwoju i Technologii, przybyli reprezentanci uczelni wyższych, ośrodków naukowo-badawczych, organizacji i stowarzyszeń budowlanych oraz przedstawiciele firm związanych z problematyką bezpieczeństwa obiektów budowlanych.

Na Konferencji gościli także Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Michał Widelski, Dyrektor Generalny GUNB.

Wydarzenie uroczyście otworzył Wiceminister Rozwoju i Technologii, Piotr Uściński.

Wykład inauguracyjny poprowadziła Dorota Cabańska, GINB. Przedstawiła temat „Cyfryzacja procesu budowlanego”. Omówiła szczegółowo transformację cyfrową budownictwa oraz zaprezentowała etapy cyfryzacji. Podczas wykładu Dorota Cabańska objaśniła także ostatnie cyfryzacyjne nowości wdrożone w 2023 roku, czyli Cyfrową Książkę Obiektu Budowlanego (c-KOB) i Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB) oraz przedstawiła plany do realizacji w najbliższym czasie.

W dalszej części wydarzenia nasz Urząd reprezentował Marek Mickiewicz z Departamentu Wyrobów Budowlanych. W sesji I pt. „Bezpieczeństwo konstrukcji i materiałów budowlanych” omówił zasady stosowania wyrobów budowlanych.

Współorganizatorami merytorycznymi Konferencji byli:

  • Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych
  • Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych
  • Instytut Techniki Budowlanej
  • Instytut Naukowy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych
  • Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

 

Wiceminister Rozwoju i Technologii, Piotr Uściński podczas uroczystego otwarcia konferencji
Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego podczas prezentacji
Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego podczas prezentacji