Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Uroczystość wręczenia medali „Za zasługi dla obronności kraju” nadanych przez Ministra Obrony Narodowej

Powrót
Uroczystość wręczenia medali „Za zasługi dla obronności kraju” nadanego przez Ministra Obrony Narodowej

24 listopada br. w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za zasługi dla obronności kraju" nadanego przez Ministra Obrony Narodowej pracownikom naszego Urzędu.
Na spotkanie przybył również Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie pułkownik Zdzisław Małkowski, który razem z Dorotą Cabańską, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wręczył odznaczenia wszystkim wyróżnionym.
Podczas części oficjalnej uroczystości obydwoje złożyli swoje gratulacje i życzenia, podkreślając wagę przyznanych odznaczeń w niepodległej Polsce.
Pułkownik Zdzisław Małkowski w swoim przemówieniu odwołał się do historii i walki o wolność Ojczyzny, które ukształtowały nowoczesne Państwo Polskie. Natomiast Dorota Cabańska dołączyła również swoje osobiste życzenia dla odznaczonych:
„Nadane medale są uznaniem Państwa działalności na rzecz umacniania systemu obronnego kraju, uznaniem działalności ludzi kompetentnych i zaangażowanych w realizację zadań obronnych Urzędu.
Mam tu na myśli szkolenia, treningi oraz ćwiczenia obronne, w których Państwo biorą czynny udział, przyczyniając się do osiągania zakładanych celów szkoleniowych, a które mają bezpośrednie znaczenie dla umacniania bezpieczeństwa naszego państwa.
Chcę zaznaczyć, że przyznane wyróżnienia świadczą o tym, że Państwa praca na rzecz umacniania systemu obronnego kraju nie jest anonimowa".

Medal „Za zasługi dla obronności kraju" jest polskim odznaczeniem wojskowym i stanowi uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju.

Przemawia Dorota Cabańska
Odznaczone osoby