Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Umowa z wykonawcą systemu informatycznego „ZONE” podpisana

Powrót

9.02.br. podpisaliśmy umowę z firmą S&T - wykonawcą systemu informatycznego w ramach projektu ZONE.

Celem projektu ZONE jest zgromadzenie pełnej informacji na temat sposobów ogrzewania budynków mieszkalnych w całej Polsce. Będzie to możliwe dzięki budowie pierwszej takiej ogólnopolskiej cyfrowej bazie,  zasilanej zarówno przez samych obywateli, jak i wiele organów administracji państwowej. Projekt zakłada również wsparcie systemowej wymiany pieców węglowych  (tzw. “kopciuchów”) poprzez gromadzenie i udostępnianie informacji na temat źródeł niskoemisyjnego ciepła w budynkach w ustandaryzowany i uspójniony sposób na różnych szczeblach administracji publicznej w skali całego kraju.

W tej chwili w ramach projektu działa pierwsza e-usługa  za pomocą której właściciele i zarządcy nieruchomości mogą złożyć deklarację źródeł ciepła i spalania paliw.

W kolejnych etapach budowy systemu, będą dostępne e – usługi, takie jak: zapis do wykazu osób uprawnionych, zamówienie inwentaryzacji budynku czy przeglądu kominiarskiego.

Odbiór systemu planowany jest na sierpień 2023 r.

 „Zintegrowany system ograniczania niskiej emisji (ZONE)” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (oś priorytetowa: E-administracja i otwarty rząd; działanie 2.1: Wysoka dostępność i jakość usług publicznych).