Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Termin wdrożenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i systemu ZONE

Powrót

Minister Rozwoju i Technologii podpisał komunikaty w sprawie terminu wdrożenia pełnej wersji systemu ZONE i uruchomienia wszystkich funkcjonalności CEEB. Zgodnie z komunikatami termin wdrożenia systemu to 18 września 2023 r.

 

Baza Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków powstaje w ramach projektu Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE). Długofalowym efektem projektu ma być poprawa jakości powietrza w Polsce.

CEEB to pierwsza w Polsce ewidencja źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. To działająca już internetowa baza danych, dzięki której polskie gminy na bieżąco otrzymują rzetelne informacje na temat tego, czym są ogrzewane domy na ich terenie.

Gmina już w tej chwili może wspierać raportami z CEEB efektywne działania zmierzające do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza. Ewidencja ułatwi i usprawni także działania interwencyjne oraz będzie stanowić podstawę do planowania lokalnej i ogólnokrajowej przyszłej polityki niskoemisyjnej.