Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Targi

Powrót

W Łodzi w dn. 4-6 marca br. odbyły się XXIII Targi Budownictwa Interbud, w których udział wziął p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Jacek Szer.

Targi, organizowane przez Interservis Sp. z o.o., odbyły się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego, Prezydenta Miasta Łodzi oraz Wojewody Łódzkiego. W uroczystości otwarcia m.in. wziął udział Podsekretarz Stanu Tomasz Żuchowski z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Wystawcy uczestniczyli w konkursie o Złoty Medal Targów Budownictwa Interbud, wręczono także inne medale i nagrody oraz Nagrodę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W 2016 r. nagrodę GINB Komisja Konkursowa przyznała za system stropowy Rectolight. Targom tradycyjnie towarzyszył bogaty program informacyjno-edukacyjny. W jego ramach odbyła się m.in. Konferencja naukowo-techniczna pt. Nowoczesne technologie w budownictwie - wybrane zagadnienia, zorganizowana przez Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa przy współpracy z Interservis Sp. z o.o. Honorowy Patronat nad Konferencją przyjął Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. W programie Konferencji zaplanowano dwie sesje plenarne, podczas których prelegenci reprezentujący środowiska naukowe wygłosili 9 referatów problemowych omawiających nowatorskie rozwiązania stosowane w budownictwie. W spotkaniu udział wzięły szanowane autorytety z dziedziny budownictwa.