Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Szkolenia w ramach znowelizowanego Prawa Budowlanego, w tym serwisu e-budownictwo

Powrót
Ruszyły szkolenia w ramach znowelizowanego Prawa Budowlanego, w tym serwisu e-budownictwo

13 stycznia br. miało miejsce pierwsze organizowane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego szkolenie dla WINB, Urzędów Wojewódzkich i blisko 100 organów nadzoru budowlanego. Celem szkolenia było przybliżenie serwisu e-budownictwo dla organów jako odbiorców internetowych wniosków, które w części już z początkiem lutego będzie można wypełnić i przesłać w formie elektronicznej oraz szczegółowe omówienie związanych z tym regulacji prawnych. W sumie zaplanowanych jest 10 tego typu szkoleń dla pozostałych organów nadzoru budowlanego i organów administracji architektoniczno-budowlanej.

Wejście w życie z początkiem lutego nowych przepisów umożliwiających inwestorom elektroniczne przesłanie wniosków jest istotnym elementem cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Równolegle z tą zmianą uruchomiony będzie przez GUNB serwis e-budownictwo z formularzami gotowymi do elektronicznej wysyłki, między innymi takimi jak wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę czy też zgłoszenie rozbiórki. Dodatkowe formularze objęte nowelizacją Prawa budowlanego, w tym w szczególności wniosek o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym w formie elektronicznej, będzie można złożyć do organu w sposób elektroniczny od lipca 2021 r.

Łącznie w styczniu i w lutym zorganizowaliśmy dla organów AAB i NB 10 szkoleń.  Na naszym kanale You Tube dostępny jest film z ostatniego szkolenia "Cyfryzacja, e-budownictwo, nowe Prawo budowlane", które miało miejsce 12 lutego br.