Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

System Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie uzyskuje dofinansowanie

Powrót

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zakończyło formalnie ocenę naszego wniosku o dofinansowanie Systemu Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB). Wartość przyznanego dofinansowania wyniesie ponad 12 mln zł.

Celem głównym projektu SOPAB jest dostarczenie organom administracji aab i nb narzędzi do sprawnej i kompleksowej obsługi wniosków w procesie inwestycyjno-budowlanym. Projekt jest odpowiedzią na zgłaszany przez urzędy brak odpowiednich narzędzi do obsługi spraw obywateli w obszarze budownictwa w obiegu elektronicznym.

W ramach udzielonego dofinansowania do 30 czerwca 2023 r.  powstaną najważniejsze funkcjonalności systemu. Podstawowa wersja pozwoli na przeprowadzenie kluczowych postępowań administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym online. System będzie połączony z aplikacją e-Budownictwo, Rejestrem Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (RWDZ) oraz systemem obsługi kancelaryjnej EZD RP.

W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego zakończyliśmy już prace analityczne i badawcze w ramach projektu. Dofinansowanie pozwoli na podpisanie umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą – firmą HyperView. Planujemy wdrożenie nowego oprogramowania w urzędach w przyszłym roku.

 Informacja na portalu gov.