Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Start szkoleń CEEB dla urzędów gmin

Powrót

26 maja ruszyły szkolenia dla gmin i urzędów marszałkowskich dotyczące procesu wpisywania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Pierwsze spotkanie z cyklu kilkunastu zaplanowanych szkoleń odbyło się dla gmin i powiatów należących do województwa wielkopolskiego. Od 1 lipca 2021 właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych przybywa ustawowy obowiązek składania deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw. Realizacja tych zamierzeń przyczyni się znacznie do poprawy jakości powietrza w całym kraju. Celem szkolenia jest przygotowanie Urzędów Gmin do obsługi tego procesu. Poniżej prezentujemy kalendarz zaplanowanych szkoleń dla poszczególnych województw:

W przypadku pytań związanych ze szkoleniami prosimy o kontakt pod adresem: info-ceeb@gunb.gov.pl