Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Powrót
Nowo budowana kamienica. Do ścian przylegają rusztowania. Zdjęcie zrobione z dziedzińca pokazujące nowoczesną kamienicę od dołu wraz z fragmentem bezchmurnego nieba.

Stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczące zasad znakowania wyrobów budowlanych będących zestawami i składnikami zestawów.

W związku z pytaniami kierowanymi do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz Punktu Kontaktowego ds. wyrobów budowlanych, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał stanowisko dotyczące zasad znakowania wyrobów budowlanych będących zestawami i składnikami zestawów.
Dokument jest dostępny pod linkiem https://www.gunb.gov.pl/strona/stanowiska-ginb.
Opracowanie ww. stanowiska rekomendowała także Rada Wyrobów Budowlanych będąca organem opiniodawczo-doradczym Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawach wyrobów budowlanych.