Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Stanowisko Głównego Geodety Kraju w sprawie klauzulowania map

Powrót
Widok map i rysunków technicznych

W lipcu br. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i niektórych innych ustaw, która wprowadziła istotne zmiany nie tylko w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, ale również  w ustawie Prawo budowlane. Szczególnie istotne są nowe regulacje, które stanowią, że zarówno mapa do celów projektowych, jak i mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej muszą zostać opatrzone klauzulą urzędową przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej albo zawierać oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, który składa wykonawca prac geodezyjnych pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Publikujemy list Głównego Geodety Kraju, zawierający wyjaśnienia w tej kwestii, które mogą być przydatne przy stosowaniu nowych przepisów.

List Głównego Geodety Kraju z 10 września 2020 r. w sprawie klauzulowania map