Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji

Powrót
Dyrektor Generalna GUNB podpisuje umowę z przedstawicielami PFRON

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przystąpił do programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. W imieniu GUNB umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisała 9 sierpnia 2019 r. Dyrektor Generalna Urzędu Anna Januszewska.

Program realizowany przez PFRON inicjuje i wspiera działania prowadzone na rzecz osób niepełnosprawnych przez instytucje administracji publicznej i organizacje pozarządowe, a także pozwala na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, dając tym osobom gwarancję stabilnego zatrudnienia.

Zaplanowane w programie działania stanowią część Programu rządowego „Dostępność Plus 2018-2025”.

Osoby niepełnosprawne często nie są w stanie rozpocząć aktywności zawodowej ze względu na ograniczenia wynikające z niepełnosprawności oraz z powodu wysokich kosztów podejmowania tej aktywności. Barierą jest dla nich także brak ofert pracy odpowiednich do posiadanego wykształcenia. Program „Stabilne zatrudnienie” wspiera eliminację barier w dostępie osób niepełnosprawnych do zatrudnienia w administracji publicznej.

Na podstawie umowy GUNB otrzyma dofinansowanie do działań pozwalających na: wyposażenie stanowisk pracy odpowiednio do potrzeb wynikających z niepełnosprawności zatrudnionych i charakteru ich zatrudnienia, adaptację pomieszczeń Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup urządzeń ułatwiających osobom niepełnosprawnym wykonywanie pracy i funkcjonowanie w Urzędzie, a także szkolenie zatrudnionych w ramach programu i pracowników pomagających zatrudnionym niepełnosprawnym.