Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Szczecinie

Powrót
Spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Szczecinie

16 września br., Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego spotkała się, w ramach cyklu spotkań z jednostkami wojewódzkimi, z Ryszardem Kabatem, Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, jego zastępcą oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla miasta Szczecina.

Program wizyty dotyczył bieżącej sytuacji i wyzwań w zakresie funkcjonowania jednostki oraz powiatowych organów nadzoru budowlanego województwa zachodniopomorskiego.

Podczas wizyty omówiono również zakres wsparcia technicznego jednostek wojewódzkich nadzoru budowlanego w procesie transformacji cyfrowej procesu budowlanego oraz zmiany przepisów w zakresie Prawa budowlanego.

Podczas delegacji do Szczecina, Główny Inspektor spotkała się również z Wojewodą Zachodniopomorskim - Zbigniewem Boguckim.

Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, w ubiegłym roku zainicjowała działania na rzecz wsparcia i wzmocnienia technicznego oraz finansowego nadzoru budowlanego w całym kraju. Zaowocowały one m.in. szkoleniami oraz dodatkowymi środkami budżetowymi dla jednostek powiatowych.

Spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Szczecinie
Spotkanie z Wojewodą Zachodniopomorskim