Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Powrót
Spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Katowicach

27 lipca br. Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego spotkała się z Elżbietą Oczkowicz, Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

Wizyta odbyła się w ramach cyklu spotkań z jednostkami wojewódzkimi. Podczas spotkania omówiono bieżącą sytuację i wyzwania związane z funkcjonowaniem jednostki i powiatowych  organów nadzoru budowlanego województwa śląskiego.

Wizyta ta była również okazją do omówienia wsparcia technicznego jednostek wojewódzkich nadzoru budowlanego w procesie transformacji cyfrowej procesu budowlanego oraz towarzyszących mu zmian legislacyjnych w zakresie Prawa budowlanego.

Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego już w zeszłym roku zainicjowała działania na rzecz wsparcia i wzmocnienia technicznego oraz finansowego nadzoru budowlanego w całym kraju. Zaowocowały one m.in. szkoleniami oraz dodatkowymi środkami budżetowymi dla jednostek powiatowych.

Spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Katowicach