Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Spotkanie z WINB i przedstawicielami Wojewodów

Powrót

30 października 2020 r. odbyło się spotkanie z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Budowlanego i przedstawicielami Wojewodów w nowej formule cyklicznych, kwartalnych spotkań pracowników organów wojewódzkich z zespołem GUNB.

Podczas spotkania realizowanego w trybie zdalnym omówiliśmy problematykę stosowania przepisów Prawa budowlanego i Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniach administracyjnych, kierunki orzecznictwa sądowo administracyjnego, problematykę postępowań prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego na tle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz działania terenowych organów nadzoru budowlanego w zakresie inwestycji realizowanych na podstawie specustawy COVID-19. Pokazaliśmy również prezentację dotyczącą nowego,  elektronicznego Centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (e-CRUB). Na koniec odpowiadaliśmy na wszystkie kwestie tematyczne przesłane do nas w formie zapytań. 

Kolejne spotkanie z tego cyklu planowane jest 28 stycznia 2021 r.