Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Spotkanie z przedstawicielami UW

Powrót
Spotkanie z przedstawicielami UW

12 października br. w siedzibie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego odbyło się spotkanie podsumowujące cyfryzację procesu budowlanego w organach administracji architektoniczno-budowlanej. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele GUNB oraz dyrektorzy administracji architektoniczno-budowlanej w Urzędach Wojewódzkich.

Obrady poprowadziła Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, która zaprezentowała kolejne kroki w procesie cyfryzacji oraz omówiła bieżące działania w ramach platformy e-Budownictwo:

Centralna baza danych dla urzędników, Platforma Informacji Przestrzennej dla obywateli. Ujednolicone i intuicyjnie działające formularze w całym kraju, integracja z systemami dziedzinowymi już funkcjonującymi w urzędach, a przede wszystkim duża oszczędność czasu dla wszystkich stron procesu”.

Spotkanie zakończyła seria pytań i odpowiedzi połączona z dyskusją na temat funkcjonowania bieżących rozwiązań technicznych.

Wydarzenie miało charakter roboczy i konsultacyjny.

Spotkanie z przedstawicielami UW
Spotkanie z przedstawicielami UW