Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Spotkanie z przedstawicielami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej szczebla wojewódzkiego

Powrót
Spotkanie z przedstawicielami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej szczebla wojewódzkiego

Cyfrowy projekt budowlany, założenia dotyczące elektronicznej książki obiektu budowlanego i uproszczenie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane były m.in. tematami kolejnego spotkania z przedstawicielami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej szczebla wojewódzkiego, które odbyło się 11 czerwca br.

Podczas spotkania prelegenci z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego omówili zmiany w ustawie – Prawo budowlane i w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dokonali także przeglądu orzecznictwa sądowoadministracyjnego dotyczącego postępowań prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno-budowlanej. Uczestnicy mieli również okazję bliżej zapoznać się ze zmianami w przepisach w zakresie wyrobów budowlanych.

Gospodarzem spotkania była Pani Dorota Cabańska p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Spotkanie odbyło się wirtualnie i miało charakter jednodniowej wideokonferencji, organizowanej przez GUNB.