Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Spotkanie szkoleniowe w Wojanowie

Powrót
Spotkanie szkoleniowe w Wojanowie

W dniach 21-23 września br. w Wojanowie odbywało się spotkanie szkoleniowe organów nadzoru budowlanego woj. dolnośląskiego. W spotkaniu udział wzięli: Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz przedstawiciele Urzędu.

W drugim dniu wydarzenia odbyły się prelekcje merytoryczne i zaprezentowane zostały  następujące tematy:

  • Rozwój nadzoru budowlanego – kierunki i narzędzia, Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
  • Elektroniczny Dziennik Budowy - prezentacja systemu, Tomasz Saciłowski, główny specjalista, Wydział Usług Cyfrowych w Budownictwie, Departament Usług Cyfrowych
  • e-CRUB- omówienie zalet wyszukiwarki dla organów - Tomasz Saciłowski, główny specjalista, Wydział Usług Cyfrowych w Budownictwie, Departament Usług Cyfrowych
  • Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego - prezentacja systemu, Jarosław Sosnowski, główny specjalista, Wydział Usług Cyfrowych w Budownictwie, Departament Usług Cyfrowych.

Trzydniowe spotkanie szkoleniowe, zorganizowane z inicjatywy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i szerokim udziałem uczestników ze służb terenowych nadzoru budowlanego.

Spotkanie szkoleniowe w Wojanowie
Spotkanie szkoleniowe w Wojanowie