Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Spotkanie szkoleniowe dla pracowników wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego

Powrót
Spotkanie szkoleniowe dla pracowników wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego

W dniach 27-28 września br. odbyło się spotkanie szkoleniowe dla pracowników terenowych służb nadzoru budowlanego, które otworzył Michał Widelski, Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.  

Szkolenie odbyło się w siedzibie Urzędu i obejmowało następujące tematy:

  • · aktualne problemy orzecznictwa w sprawach z zakresu nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej,
  • · omówienie czynności kontrolnych dotyczących prowadzenia robót budowanych i utrzymania obiektów budowlanych,
  • · skarga a interwencja,
  • · c-KOB - nowe narzędzie dla właścicieli, zarządców i organów nadzoru budowlanego.

Omówiono również wcześniej przesłane problematyczne zagadnienia, z którymi spotykają się pracownicy wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego.

Szkolenie to zapoczątkowało cykl spotkań dla pracowników terenowych służb nadzoru budowlanego, których celem będzie przede wszystkim rozwiązywanie problemów interpretacji przepisów, orzeczniczych czy kontrolnych, jak również bieżąca aktualizacja wiedzy nt. wprowadzanych zmian legislacyjnych czy funkcjonowania procesów cyfryzacji nadzoru budowlanego.

Spotkania te są źródłem wiedzy także dla Urzędu, ponieważ podczas ich trwania dowiadujemy się co w terenie funkcjonuje dobrze, a co należy zmienić lub zmodyfikować w naszych procedurach, metodach i ustawodawstwie.

Spotkanie szkoleniowe dla pracowników wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego
Spotkanie szkoleniowe dla pracowników wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego
Spotkanie szkoleniowe dla pracowników wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego