Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Spotkanie na temat odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

Powrót
Spotkanie na temat odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

W środę 25 listopada zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Krzysztof Piątek wziął udział we wspólnej naradzie szkoleniowej sędziów i rzeczników Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z Wojewódzkimi oraz Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego. Podczas spotkania szczegółowo zostały omówione procedury dotyczące wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego z zakresu odpowiedzialności zawodowej.

 „Zadaniem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest nie tylko kontrola organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego, ale także kontrola nad przestrzeganiem prawa wśród osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie” – podkreślił Krzysztof Piątek.

 W naradzie uczestniczyli także przedstawiciele Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.