Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Spotkanie grupy roboczej ds. BIM z praktykami BIM z Finlandii

Powrót

W środę, 17 maja 2023 roku w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego, w Warszawie, odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. BIM. W spotkaniu wzięła udział fińska delegacja złożona z Anny-Riitty Kallinen, Kierownik Projektu RAVA3Pro i Pekka Virkamäki, reprezentującego fińskie Ministerstwo Środowiska. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Doroty Cabańskiej.

Spotkania z praktykami są zawsze wartościowe. To świetna okazja do wymiany nie tylko wiedzy, ale też doświadczeń z praktycznego wdrażania danych rozwiązań. Dziś mamy okazję zapoznać się z doświadczeniami Finów, którzy z technologii BIM korzystają już od lat – powiedziała na wstępie spotkania Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Co to jest BIM

Technologia BIM (Building Information Modelling – Modelowanie informacji o budynku), to całościowy proces tworzenia informacji o budowanym obiekcie. W skrócie jest to cyfrowy proces budowania. BIM umożliwia ciągły i natychmiastowy dostęp do informacji o projekcie, jego kosztach i harmonogramach. W procesie tym informacje o każdym użytym materiale i komponencie są zapisane oraz zarządzane przez zespół projektowy w trakcie całego cyklu życia budynku.

Finowie o wdrażaniu BIM

Fiński projekt RAVA3Pro koncentruje się na automatyzacji sprawdzania pozwoleń na budowę wydawanych w oparciu o technologię BIM.

Pani Anna-RiittaKallinen od kilkunastu lat odpowiada za proces wdrażania technologii BIM w Finlandii. W spotkaniu wziął również udział pan Pekka Virkamäki, reprezentujący fińskie Ministerstwo Środowiska, które z kolei odpowiada za działania rządu związane z budownictwem.

Kto korzysta z BIM

BIM wykorzystuje się w branży budowlanej i jest centralnym bankiem informacji dla wszystkich osób zaangażowanych w dany projekt.

Technologia ta najczęściej wykorzystywana jest przez osoby, które uczestniczą w tym procesie, to jest:

 • architektów,
 • inżynierów,
 • wykonawców,
 • pracowników budowlanych,
 • inspektorów nadzoru budowlanego,
 • klientów,
 • właścicieli,
 • deweloperów,
 • i producentów.

Dlaczego technologia BIM jest ważna

 • BIM pozwala sprawniej zorganizować pracę
 • Ułatwia podejmowanie trafniejszych decyzji projektowych
 • Pozwala budować w lepszy i bardziej zrównoważony sposób

Korzyści płynące z BIM wykraczają daleko poza grono osób bezpośrednio korzystających z tej technologii.

Dorota Cabańska, GINB i Anna-Riitta Kallinen, Kierownik Projektu RAVA3Pro
Dorota Cabańska, GINB i Anna-Riitta Kallinen, Kierownik Projektu RAVA3Pro, Michał Widelski, DG GUNB
spotkanie z praktykami BIM z Finlandii
spotkanie z praktykami BIM z Finlandii
spotkanie z praktykami BIM z Finlandii