Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Spotkanie dotyczące monitorowania działania i kompetencji Jednostek Oceny Technicznej i Krajowych Jednostek Oceny Technicznej

Powrót
Otwarcie spotkania

10 maja 2022 r., w naszej siedzibie, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Jednostek Oceny Technicznej i Krajowych Jednostek Oceny Technicznej.

Organizatorem i gospodarzem spotkania był Departament Wyrobów Budowlanych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Inicjatywa dotyczyła monitorowania działania i kompetencji tych jednostek oraz zakresu wyrobów budowlanych, dla których wydawane są krajowe oceny techniczne, określonego załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Spotkanie otworzyła Iwona Tokarska, dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych, a dyskusję moderował Krzysztof Myszkowski, zastępca dyrektora Departamentu Wyrobów Budowlanych.

Kolejne bloki spotkania obejmowały następującą tematykę:

· Przedstawienie zadań GINB jako organu monitorującego działania i kompetencje JOT i KJOT

· Omówienie kwestii dotyczących zakresu corocznie przekazywanych przez JOT i KJOT informacji dotyczących działania i kompetencji JOT oraz jednostek upoważnionych do wydawania KOT

· Przekazywanie do GINB informacji o wydanych i uchylonych KOT – zakres przekazywanych informacji i ujednolicenie sposobu ich przekazywania.

Spotkanie zakończyła dyskusja na temat aktualizacji zakresu wyrobów budowlanych, dla których wydawane są krajowe oceny techniczne, określonego załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zaproszonych gości, którzy licznie stawili się na spotkaniu.

Uczestnicy spoptkania
Uczestnicy spoptkania