Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

SOPAB - start prac analitycznych w ramach projektu

Powrót

W sierpniu ruszają prace analityczne w ramach projektu SOPAB. Prace będą prowadzone do końca września w grupach z przedstawicielami organów administracji architektoniczno-budowlanej (aab) i nadzoru budowlanego (nb) szczebla wojewódzkiego i powiatowego. W harmonogramie przewidzianych jest 29 spotkań, a  pierwsze odbywa się dzisiaj 8 sierpnia.

Od 2020 r. postępuje cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego. W GUNB planujemy stworzenie centralnej platformy wymiany danych w obszarze budownictwa. Pierwszym elementem platformy był uruchomiony w 2020 r. serwis e-Budownictwo, przy wykorzystaniu którego obywatele mogą wygenerować i przesłać przez internet wnioski składane w procesie budowlanym. 1 sierpnia 2022 r. wdrożyliśmy elektroniczny Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane, a z początkiem przyszłego roku wprowadzimy jeszcze Elektroniczny Dziennik Budowy i Cyfrową Książkę Obiektu Budowlanego. Cyfryzacja to duża rewolucja w budownictwie. Inwestorzy i projektanci wykorzystują technologie cyfrowe i są na cyfryzację gotowi, jednak administracji potrzebne jest wsparcie. Według informacji zebranych przez nas  w trakcie przeprowadzonych pilotaży oraz spotkań grup roboczych z urzędnikami, w organach administracji samorządowej brakuje narzędzi do prowadzenia postępowań w obszarze budownictwa i sprawnie działających systemów oraz odpowiedniej infrastruktury. Właśnie tę lukę ma wypełnić SOPAB.

Obecnie 17,6% organów AAB i 8% organów NB nie dysponuje żadnym programem dziedzinowym pomocnym przy wydawaniu decyzji i pozwoleń.  Organy aab i nb prowadzą jednak szereg postępowań administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym. Są to m. in. pozwolenia na budowę i rozbiórkę, zgłoszenia robót budowlanych, zmiany sposobu użytkowania obiektów. Przy tych procedurach specjalistyczne oprogramowanie może być szczególnie pomocne. Obecnie na portalu e-Budownictwo dostępnych jest aż 25 wniosków, które można złożyć do organu w formie cyfrowej. Bardzo ważna jest ich obsługa. Największą korzyścią z wprowadzenia systemu SOPAB będzie usprawnienie i ujednolicenie postępowań organów aab i nb oraz wdrożenie pełnej cyfryzacji w skali całego kraju.

Do końca czerwca planowane jest wdrożenie pierwszej, podstawowej wersji systemu. Aby to osiągnąć do końca października mają być już zrealizowane prace związane z analizą przedwdrożeniową, w listopadzie musi nastąpić wybór wykonawcy systemu informatycznego i podpisanie umowy. Wykonawca będzie miał niewiele ponad pół roku na realizację zamówienia. Jak widać zakładane tempo prac jest bardzo ambitne i poprzeczka została ustawiona bardzo wysoko, ale przecież branża budowlana wymaga od administracji ambitnych wyzwań, a my tylko staramy się im sprostać.

Funkcjonalności systemu SOPAB:

  • Gromadzenie i udostępnianie urzędnikom informacji potrzebnych do wydawania decyzji
  • Tworzenie historii sprawy i wymiana między organami
  • Automatyczne generowanie raportów GUS i GUNB
  • Prosty w obsłudze interfejs dopasowany do spraw z obszaru budownictwa
  • Gotowe wzory pism
  • Połączenie z innymi programami i systemami takimi jak EZD, RWDZ, e-Budownictwo,
  • Publiczne udostępnianie informacji o prowadzonych postępowaniach