Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Serwis eWykonania Zastępcze – ogłoszenia wykonań zastępczych w jednym miejscu

Powrót
Rozbiórka obiektu budowlanego

Serwis GUNB eWykonania Zastępcze to strona, na której przedsiębiorcy mogą szybko i wygodnie znaleźć zlecenia z zakresu prac budowlanych. Są to prace zlecane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i organy nadzoru budowlanego na terenie całego kraju.

W serwisie znajdują się ogłoszenia wykonań zastępczych robót budowlanych i opracowań technicznych, takich jak oceny i ekspertyzy techniczne. Lista ogłoszeń jest aktualizowana na bieżąco.

Źródło ogłoszeń dla wykonawców

Na stronę serwisu eWykonania Zastępcze można wejść z portalu eBudownictwo (gunb.gov.pl).

Osoby indywidualne, firmy, wykonawcy robót budowlanych rejestrują się w serwisie z wykorzystaniem usługi login.gov.pl.

Po zalogowaniu mogą wygodnie wyszukać ogłoszenia:

 • z wybranego regionu
 • albo dla danej kategorii prac
 • lub rodzaju obiektu.

Na stronie mogą także składać oferty. Atutem serwisu jest możliwość śledzenia na bieżąco statusu złożonej oferty.

Aktualne ogłoszenia

Aktualnie na stronie znajdują się 32 ogłoszenia z całego kraju. Większość z nich dotyczy województw: łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego i dolnośląskiego.

Ogłoszenia dotyczą takich prac jak na przykład:

 • rozbiórek częściowych i całościowych
 • sporządzania ocen technicznych
 • usunięć nieprawidłowości

Składanie oferty krok po kroku

 1. Zaloguj się za pośrednictwem węzła krajowego i dodaj podmiot, w imieniu którego chcesz składać oferty (może być ich więcej niż jeden)
 2. Znajdź interesujące cię ogłoszenie
 3. Wybierz „złóż ofertę”
 4. Wybierz podmiot, w imieniu którego chcesz składać oferty (jeśli masz więcej niż jeden podmiot)
 5. Podaj proponowaną cenę i zaznacz zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 6. Wyślij ofertę

Ułatwienie pracy dla organów

Organy AAB i NB stosują wykonanie zastępcze i szukają do niego wykonawcy, gdy inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego nie wykonuje obowiązku rozbiórki całości lub części obiektu, robót albo przedłożenia ocen lub ekspertyz technicznych.

Serwis pozwala na:

 • przyśpieszenie i skrócenie procedury poszukiwania wykonawcy do realizacji wykonań zastępczych
 • poszerzenie zasięgu ogłoszeń, które dotychczas trafiały lokalnie do wąskiego grona odbiorców
 • zachęcenie wykonawców działających w obrębie całego kraju do realizacji wykonań zastępczych na danym terenie
 • zwiększenie konkurencyjności cenowej ofert

Bezpieczniejsza okolica

Serwis eWykonania Zastępcze zwiększa zasięg i szansę na znalezienie wykonawcy. Dzięki temu organy mogą szybciej usunąć potencjalne zagrożenie lub pozbyć się uciążliwości związanej z obiektem budowlanym, który wymaga naprawy, czy rozbiórki.

Jest to korzyść dla lokalnej społeczności. Sprawne usunięcie zagrożenia wpływa na poprawę bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu takiego obiektu.