Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Ruszyły prace nad porozumieniem w zakresie korzystania ze stron e-budownictwo przez organy

Powrót
na zdjęciu jedna osoba podaje drugiej kartkę papieru formatu A4

14 kwietnia br. odbyło się pierwsze spotkanie z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Budowlanego dotyczące porozumienia wymaganego do wprowadzenia kluczowych zmian funkcjonalnych strony e-budownictwo, polegających na wprowadzeniu możliwości przesyłania cyfrowego projektu budowlanego do organów przez Internet. Na spotkaniu zespół ds. cyfryzacji w GUNB przedstawił koncepcję konta urzędu strony e-budownictwo oraz wstępny projekt porozumienia do dalszych konsultacji. Wypracowanie wspólnego kształtu treści porozumienia w zakresie korzystania ze strony e-budownictwo przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, a następnie zawieranie porozumienia przez starostwa i wojewódzkie urzędy będzie miało miejsce w najbliższych dwóch miesiącach. Celem porozumienia jest zagwarantowanie obywatelom, aby od lipca tego roku w swoim lokalnym urzędzie mogli online uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia zawierającego projekt architektoniczno - budowlany.