Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Ruch budowlany w pierwszej połowie 2021 roku

Powrót

Budowa dźwig

W I połowie bieżącego roku wydano ogółem 105 195 decyzji o pozwoleniu na budowę dla 128 631 obiektów budowlanych, podczas gdy w I półroczu 2020 r. wydano 89 301 pozwoleń dla 104 816 obiektów, a w I półroczu 2019 r. 95 538 pozwoleń dla 112 512 obiektów. Wzrost liczby wydanych pozwoleń na budowę wynosi 17,8 % w stosunku do I półrocza 2020 r. i 10,1 % w stosunku do I półrocza 2019 r.

W I półroczu 2021 r. w porównaniu do I półroczy lat 2020 i 2019 spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę nastąpił odpowiednio w 5 i 7 kategoriach obiektów. W pozostałych odnotowano  wzrosty, w niektórych nawet znaczne np. w kategorii budynków jednorodzinnych.

Na budowę budynków mieszkalnych (jedno- i wielorodzinnych razem) w pierwszej połowie bieżącego roku wydano 65 506 pozwoleń. Jest to przeszło 62% ogólnej liczby wydanych w tym okresie pozwoleń na budowę. Natomiast w podobnym okresie 2020 r. dla budynków mieszkalnych wydano 50 541 pozwoleń, a w 2019 r. 51 166. W bieżącym roku liczba pozwoleń na budynki mieszkalne jest o 29,6% wyższa niż w roku poprzedzającym i o ponad 28% wyższa niż w 2019 roku.

W ogólnej liczbie pozwoleń na budynki mieszkalne jest 61 770 pozwoleń na budownictwo jednorodzinne. Jest to więc o 28,7% więcej, w stosunku do I półrocza ubiegłego roku (48 121 pozwoleń), oraz o 26,8% w odniesieniu do I półrocza 2019 r. (48 730 pozwoleń). 

Najwięcej pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych wydano w województwie mazowieckim – 8 863, nieco mniej w województwach wielkopolskim – 6 754 i śląskim – 6 327, a najmniej w opolskim – 1 176.

W I połowie 2021 r. do organów administracji architektoniczno-budowlanej wpłynęło również 19 206 zgłoszeń budowy z projektem dla 19 391 obiektów. W tej liczbie jest 1 450 zgłoszeń budowy 1 469 budynków jednorodzinnych oraz 17 121 zgłoszeń budowy 17 296 obiektów sieci i 309 zgłoszeń budowy 320 stacji transformatorowych. 

Do użytkowania przekazano 99 624 obiekty budowlane. W stosunku do I poł. 2020 roku (86 035 obiektów) jest to wzrost o 15,8%, a do I poł. 2019 r. (87 624) jest to wzrost o 13,7%.  Wśród obiektów oddanych do użytkowania ponad połowę (52,7%) stanowią budynki jednorodzinne, których oddano 52 501. Jest to więcej o 24,2% niż w analogicznym okresie 2020 r. (42 265) oraz o 25,7% więcej niż w I połowie 2019 r. (41 760).

Kolejny rok wyższa niż w obu poprzednich badanych półroczach jest też liczba przekazanych do użytkowania budynków wielorodzinnych. W pierwszej połowie bieżącego roku oddano takich obiektów  3 288, czyli więcej o 30,3% i o 42,2% niż w poprzednich latach.

W I półroczu 2021 roku zalegalizowano 354 obiekty budowlane. Ponad dwukrotnie więcej niż w poprzednim okresie 2020 r. Wśród nich jest m.in. 147 budynków jednorodzinnych, 49 budynków gospodarczo-inwentarskich i 38 budynków użyteczności publicznej. 68 obiektów to budynki pozostałe.

Organy nadzoru budowlanego wydały również 1 252 nakazy rozbiórki. Z tego 497 nakazów, wydano na podstawie art. 67 Prawa budowlanego, tj. z tytułu niewłaściwego utrzymania obiektu, 451 nakazów, wydano na podstawie art. 49e Prawa budowlanego, tj. z tytułu samowoli budowlanej, 265 nakazów rozbiórki, wydano na podstawie art. 50a i 51 Prawa budowlanego, tj. z tytułu budowy niezgodnej z warunkami pozwolenia. W badanym okresie wykonano także 639 rozbiórek obiektów budowlanych.

Pełne opracowanie: Ruch budowlany w I półroczu 2021 roku w porównaniu z I półroczami lat 2020 i 2019