Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Ruch budowlany w pierwszej połowie 2020 roku

Powrót
Pomarańczowy dźwig na tle rysunku projektu budowlanego

W I połowie bieżącego roku wydano ogółem 89 301 pozwoleń na budowę dla 104 816 obiektów budowlanych, podczas gdy w I półroczu 2019 r. wydano 95 538 pozwoleń dla 112 512 obiektów, a w I półroczu 2018 r. 92 801 pozwoleń dla 106 912 obiektów. Spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę wynosi 6,5% w stosunku do I półrocza 2019 r. i 3,8 % w stosunku do I półrocza 2018 r.

W stosunku do obu badanych okresów liczba wydanych pozwoleń na budowę zmniejszyła się w 7 kategoriach obiektów budowlanych (budynki wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, gospodarczo-inwentarskie, obiekty przemysłowe i magazynowe, obiekty infrastruktury transportu, obiekty wodne oraz rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne). Spadek wynosi od 0,7% do 30,7%.

Wzrost liczby wydanych pozwoleń na budowę w porównaniu do I półroczy obu badanych lat odnotowano tylko w 1 kategorii budynków zamieszkania zbiorowego. W odniesieniu do 2019 r. o 67,2%, a do 2018 r. o 46,1%.

W 2 pozostałych kategoriach, budynków jednorodzinnych i obiektów pozostałych, liczba pozwoleń na budowę spadła w odniesieniu do I połowy 2019 r., a wzrosła w stosunku do I połowy 2018 r. Na budowę budynków mieszkalnych (jedno- i wielorodzinnych razem) w pierwszej połowie bieżącego roku wydano 50 541 pozwoleń. Jest to 56,6% ogólnej liczby wydanych w tym okresie pozwoleń na budowę. Natomiast w podobnym okresie 2019 r. dla budynków mieszkalnych wydano 51 166 pozwoleń, a w 2018 r. 48 845. W bieżącym roku liczba pozwoleń na budynki mieszkalne jest o 1,2% niższa niż w roku poprzedzającym i o 3,5% wyższa niż w 2018 roku.

W ogólnej liczbie pozwoleń na budynki mieszkalne jest 48 121 pozwoleń na budownictwo jednorodzinne. Jest to więc nieznacznie mniej, o 1,3%, w stosunku do I półrocza ubiegłego roku (48 730 pozwoleń), natomiast więcej o 4% w odniesieniu do I półrocza 2018 r. (46 258 pozwoleń). 

Najwięcej pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych wydano w województwie mazowieckim – 6 363, nieco mniej w województwach wielkopolskim – 5 403, małopolskim – 4 930, śląskim – 4 912, a najmniej w opolskim – 940.

W I połowie 2020 r. do organów administracji architektoniczno-budowlanej wpłynęło również 14 100 zgłoszeń budowy dla 14 516 obiektów. W tej liczbie jest 771 zgłoszeń budowy 779 budynków jednorodzinnych oraz 13 057 zgłoszeń budowy 13 458 obiektów sieci i 272 zgłoszenia budowy 279 stacji transformatorowych. 

Do użytkowania zostało oddanych 86 035 obiektów budowlanych. W stosunku do I poł. 2019 roku (87 624 obiekty) jest to spadek o 1,8%, a do I poł. 2018 r. jest to wzrost o 6,9%.  Wśród obiektów oddanych do użytkowania prawie połowę (49,1%) stanowią budynki jednorodzinne, których oddano 42 265. Jest to więcej o 1,2% niż w analogicznym okresie 2019 r. (41 760) oraz o 4,5% więcej niż w I połowie 2018 r. (40 450).

Kolejny rok wyższa niż w obu poprzednich badanych półroczach jest też liczba przekazanych do użytkowania budynków wielorodzinnych. W pierwszej połowie bieżącego roku oddano takich obiektów  2 523, czyli więcej o 9,1% i o 18,6% niż w poprzednich latach.

W I półroczu 2020 roku zalegalizowano 171 obiektów budowlanych. Wśród nich są m.in. 72 budynki jednorodzinne, 32 budynki użyteczności publicznej i 19 budynków wielorodzinnych.

Organy nadzoru budowlanego wydały również 1 543 nakazy rozbiórki. Z tego 706 nakazów, czyli prawie połowę ogólnej ich liczby, wydano na podstawie art. 48 Prawa budowlanego, tj. z tytułu samowolnej realizacji obiektów bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia z projektem lub pomimo sprzeciwu organu. W badanym okresie wykonano także 853 rozbiórki.

 

Pełne opracowanie: Ruch budowlany w I półroczu 2020 roku w porównaniu z I półroczami lat 2019 i 2018