Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Ruch budowlany w I półroczu 2017 roku

Powrót

Badania  ruchu  budowlanego  są  prowadzone  w  Głównym  Urzędzie  Nadzoru Budowlanego  od  1995  roku,  na  podstawie ustawy z  dnia  29 czerwca  1995  r. o statystyce   publicznej, która  określa  zasady  i  sposób  prowadzenia  badań, gromadzenia  oraz  opracowywania  zebranych  danych,  a  także  udostępniania i rozpowszechniania wyników, jako oficjalnych danych statystycznych.