Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Rada wyrobów budowlanych - grudzień 2020

Powrót
Rada wyrobów budowlanych - grudzień 2020

W czwartek 10 grudnia odbyło się kolejne posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych. Tematem spotkania były postulaty związane z funkcjonowaniem nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych.

Dyskusja dotyczyła między innymi informowania producenta o pobraniu u sprzedawcy próbki wyrobu budowlanego do badań, kwestii pobierania próbek u producentów oraz przyszłych działań organów nadzoru budowlanego w tym zakresie. Omawiana była także sprawa publikacji wyników badań próbek na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz kontroli betonu towarowego, który od 1 stycznia 2021 roku zostaje objęty obowiązkiem oznaczenia znakiem budowlanym i sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Na listopadowym posiedzeniu w sumie sformułowała ponad 30 postulatów związanych z funkcjonowaniem nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych. Kolejne zaplanowane jest na 21 stycznia 2021 roku.