Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Przegląd wydarzeń z 8 października 2021 r.

Powrót

Gala wręczenia nagród w Konkursach Stowarzyszenia Architektów Polskich

Stowarzyszenie Architektów Polskich w ramach uroczystości wręczenia nagród, w związku z organizowanymi konkursami, 8 października br. nagrodziło Laureatów następujących edycji:

  • IV Konkurs "Przestrzeń Wspólna jest Wartością",

  • IV Konkurs Architektury Ceglanej,

  • LVII Konkurs o Doroczną Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego - Dyplom Roku 2021,

  • XXXVIII Konkurs Nagroda Roku SARP 2021

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego reprezentował Paweł Myjak, dyrektor Departamentu Prawnego.

Konkursy organizowane przez SARP wspierają środowisko architektów, rozwój architektury lokalnej i regionalnej, podnoszą estetykę przestrzeni miast i wsi. W ten sposób promują najlepsze projekty architektoniczne i ich twórców.

……………………………………………………………………………………………………………

 

Mazowiecki Dzień Budowlanych

8 października 2021 r. w warszawskim Teatrze Roma odbyły się obchody Mazowieckiego Dnia Budowlanych.

Podczas spotkania po uroczystych wystąpieniach gości wręczono odznaczenia najwybitniejszym, wieloletnim członkom Izby.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego reprezentował Krzysztof Myszkowski, zastępca dyrektora Departamentu Wyrobów Budowlanych, który odczytał życzenia przygotowane przez Dorotę Cabańską, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

„…Tradycyjnie już Dzień Budowlanych skupił szerokie i szacowne grono osób zawodowo związanych z budownictwem, przedstawicieli władz państwowych oraz wszystkich sympatyków branży. Z wielkim zadowoleniem obserwuję nieustające procesy, również cyfryzacyjne, które zachodzą w ostatnich latach w sektorze budowlanym w Polsce, a co za tym idzie zmiany w wizerunku budownictwa i budowlanych. Budownictwo jest obecnie jedną z najbardziej rozwojowych branż, przyciągającą coraz szersze grono specjalistów w zakresie tradycyjnej sztuki budowlanej, jak również w zakresie nowych, zaawansowanych technologii. Jest motorem napędzającym rozwój gospodarczy kraju. Budowlani stali się synonimem kreatywności, zaangażowania i odpowiedzialności, ponieważ ich praca jest pełna wysiłku, wyzwań i poświęceń”.

Organizatorem obchodów była Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

……………………………………………………………………………………………………………

 

Uroczystość 85-lecia Oddziału Warszawskiego SIMP

Z okazji Jubileuszu 85-lecia działalności Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 8 października br. w Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie odbyło się spotkanie członków oraz sympatyków Stowarzyszenia.

Uroczystego otwarcia dokonał Adam Baryłka, Prezes Oddziału SIMP w Warszawie, który wygłosił referat na temat funkcjonowania i podejmowanych działań Oddziału na przestrzeni lat.

Spotkanie uświetniły również wystąpienia i życzenia zaproszonych gości. Dorota Cabańska p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego złożyła gratulacje i podziękowania za wieloletnią współpracę i aktywność Stowarzyszenia na polu krajowego budownictwa.

Z tej okazji, na ręce Pana Prezesa, składam gorące podziękowania za zaangażowanie i działania podejmowane na rzecz polskiego budownictwa. W szczególności chciałabym podkreślić wagę inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie na rzecz twórczości naukowej i technicznej, szerzenia wiedzy i kultury technicznej, troski o zabytki techniki i kultury polskiej, a także Państwa wkład w działalność edukacyjną i informacyjną”. 

Spotkanie przebiegło w atmosferze wspomnień i podsumowań oraz planów na kolejne lata.

Uroczystość 85-lecia Oddziału Warszawskiego SIMP
Uroczystość 85-lecia Oddziału Warszawskiego SIMP
Uroczystość 85-lecia Oddziału Warszawskiego SIMP