Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych – marzec 2021

Powrót
Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych – marzec 2021

We wtorek 2 marca odbyło się kolejne posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych. Podczas spotkania omówiony został projekt Procedury kontroli betonu towarowego jaką będą stosować organy nadzoru budowlanego.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz.1966, z późn. zm.) beton towarowy od 1 stycznia 2021 r. należy do grupy wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia  właściwym systemem  oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych dla betonu jest system 2+ dla betonów do zastosowań konstrukcyjnych - zastosowanie to dotyczy elementów, wyrobów i ich zestawów, które mają wpływ na spełnienie wymagań podstawowych w zakresie nośności oraz stateczności - oraz w systemie 4 do pozostałych zastosowań. Projektowana procedura, w tym pobieranie próbek, musi uwzględnić specyfikę betonu towarowego. Na posiedzenie Rady zaproszony został także przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce.

Ponadto podczas posiedzenia Rady omówione zostały propozycje dotyczące kontroli wyrobów budowlanych na budowach oraz kompetencje poszczególnych organów nadzoru budowlanego, jak również kwestia odpowiedzialności osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w tym zakresie.