Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych – maj 2021

Powrót

W czwartek 27 maja odbyło się kolejne posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych. Rada zaproponowała uzupełnienie Informacji o kontroli rynku wyrobów budowlanych w 2020 r. o analizy problemów związanych z nadzorem nad wyrobami budowlanymi. Wnioski wynikające z tych analiz umożliwią podniesienie skuteczności i efektywności działań organów nadzoru.

Na posiedzeniu zaprezentowana została koncepcja tworzonego w GUNB nowego systemu nadzoru rynku wyrobów budowlanych (e-SNRWB). Jest on częścią realizowanego projektu pod nazwą „Stworzenie centralnego systemu dotyczącego nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych wraz z serwisem internetowym służącym do obsługi "Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Utworzony system teleinformatyczny pozwoli GINB na gromadzenie bieżących informacji o działaniach prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego właściwe w sprawach wyrobów budowlanych jako funkcjonalne narzędzie wspierające GINB w wykonywanych zadaniach w tym obszarze. System umożliwi także prezentowanie szczegółowych informacji o wynikach badań wyrobów budowlanych​.