Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych – kwiecień 2021

Powrót
Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych – kwiecień 2021

W czwartek 8 kwietnia odbyło się kolejne posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych. Omówiona została metodologia przeprowadzania przez organy nadzoru budowlanego analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa, którą należy przeprowadzić przed  kontrolą.

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, z wyłączeniem pobierania próbek wyrobu budowlanego w trybie bez kontroli, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Ustawa ta stanowi, że kontrole, z wyłączeniem w przypadkach w niej określonych, planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe.

Ponadto tematem posiedzenia  była  procedura kontroli wykonywania robót budowlanych w zakresie stosowania wyrobów budowlanych. Rozmawiano także o ewentualnych zmianach w przepisach Prawa Budowlanego, które miałyby ułatwić i podnieść skuteczność działań organów nadzoru budowlanego.