Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych

Powrót
Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych

15 marca odbyło się, drugie w tym roku, posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych. Posiedzenie poprowadził dr inż. Jan Bobrowicz, Przewodniczący Rady.

Na początku spotkania członkowie Rady przyjęli uchwałę nr 1/2023 w sprawie sprawozdania z działalności Rady Wyrobów Budowlanych w 2022 r. oraz głosowali nad przyjęciem protokołu nr 1/2023 z posiedzenia Rady Wyrobów Budowanych 19 stycznia 2023 r., do którego załącznikiem było Stanowisko Rady Wyrobów Budowlanych z 19 stycznia 2023 r. w sprawie zasady oceny wyników badań próbek wyrobów budowlanych stosowanej przez organy nadzoru budowlanego. 

Dyskusję dotyczącą stosowania wyrobów budowlanych otworzył Michał Widelski, Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Członkowie Rady poparli inicjatywę GUNB dotyczącą przeprowadzenia cyklu szkoleń dla inżynierów w tym zakresie.

W dalszej części posiedzenia, Łukasz Rymarz, główny specjalista w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, przekazał informację na temat aktualnego stanu prac nad projektem nowego rozporządzenia CPR. 

Rada Wyrobów Budowlanych jest organem opiniodawczo-doradczym Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawach wyrobów budowlanych. W skład Rady wchodzą osoby powołane przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego spośród osób: 

  • rekomendowanych przez izby samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa, organizacje zrzeszające producentów wyrobów budowlanych oraz osób wskazanych przez jednostki oceny technicznej,
  • dysponujących szczególną wiedzą techniczną, ekonomiczną lub prawną w sprawach wyrobów budowlanych. 

 

 

Głosowanie na posiedzeniu Rady Wyrobów Budowlanych
Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych
Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych
Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych