Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych

Powrót
Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych

29 września br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych w nowym składzie i z nowym Przewodniczącym – powołanym 9 sierpnia 2022 r. dr. inż. Janem Bobrowiczem.

Spotkanie uroczyście otworzyła Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, która przywitała nowych członków Rady.

 - Cieszę się, że będziemy współpracować w ramach ciała doradczego, jakim jest Rada. Jestem przekonana, że nasza współpraca przy tym ważnym projekcie będzie nam się układała pomyślnie i zaowocuje ciekawymi pomysłami.

Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych odbyło się według następującego harmonogramu:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr 2/2022 z posiedzenia Rady Wyrobów Budowlanych w dniu 28 kwietnia 2022 r.

3. Omówienie kwestii związanych z ryzykiem oceny wyrobów budowlanych wynikających z metody badawczej.

4. Wpływ niepewności pomiarów na ocenę i interpretację wyników badań próbek wyrobów budowlanych – omówienie zagadnienia.

Podczas obrad, Ewa Szewczak, kierownik Zespołu laboratoriów Instytutu Techniki Budowlanej zaprezentowała temat oceny wyrobów budowlanych, który wywołał żywiołową dyskusję wśród uczestników spotkania.

Rada Wyrobów Budowlanych jest organem opiniodawczo-doradczym Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawach wyrobów budowlanych. W skład Rady wchodzą osoby powołane przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego spośród osób:

  • rekomendowanych przez izby samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa, organizacje zrzeszające producentów wyrobów budowlanych oraz osób wskazanych przez jednostki oceny technicznej lub
  • dysponujących szczególną wiedzą techniczną, ekonomiczną lub prawną w sprawach wyrobów budowlanych.

 

Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych
Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych
Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych