Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Porozumienie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa podpisane!

Powrót

W dniu 4 listopada 2020 r. podpisaliśmy porozumienie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o dofinansowaniu projektu budowy Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE). W naszym urzędzie powstanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), narzędzie informatyczne służące do gromadzenia informacji na temat źródeł niskoemisyjnego ciepła we wszystkich budynkach w całym kraju. Porozumienie z CPPC zawarliśmy w ramach wspieranego z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi priorytetowej “E-administracja i otwarty rząd”, w grupie działań 2.1 “Wysoka dostępność i jakość usług publicznych”.

O projekcie ZONE

W Polsce problem jakości powietrza jest wciąż nierozwiązany. Jak wskazują dane Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska, określone prawem normy dla stężenia rakotwórczych pyłów przekroczone są na prawie całej powierzchni kraju. Szkodliwe substancje powodujące smog mają największe natężenie w sezonie grzewczym, ponieważ w Polsce dominujący wpływ na jakość powietrza mają zanieczyszczenia wynikające z tzw. niskiej emisji, czyli spaliny emitowane w okresie zimowym z domowych palenisk. Systemowa wymiana pieców węglowych (tzw. “kopciuchów”) jest trudna ze względu na brak informacji na temat źródeł niskoemisyjnego ciepła w budynkach. Zmiana jest możliwa tylko dzięki wdrożeniu systemu informatycznego, który będzie zbierał i udostępniał dane o budynkach. W tym celu powstaje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, która będzie aplikacją do gromadzenia i udostępniania informacji na temat tego, w jaki sposób ogrzewamy nasze domy. Projekt ZONE przeprowadzimy etapami, a jego najważniejszym elementem będzie właśnie budowa CEEB, ewidencji i aplikacji mobilnej z e-usługami dla tych obywateli, którzy będą chcieli zadbać o ekologię i bezpieczeństwo swoich domów, czy mieszkań i w wygodny sposób, poprzez aplikację, zamówić przeglądy kominiarskie i inwentaryzacje. Właściciele i firmy zarządzające będą mogli także szybko sprawdzić możliwości dofinansowania termomodernizacji swojej nieruchomości w systemie CEEB.

Po uchwaleniu ustawy termomodernizacyjnej przez Sejm 28 października podpisanie porozumienia było ostatnim elementem potrzebnym, aby prace nad bazą mogły ruszyć pełna parą. Pierwsza funkcjonalność w CEEB będzie uruchomiona jeszcze w 2021 roku - zapowiedziała Dorota Cabańska, p.o. GINB.

Cały projekt rozłożony jest na lata 2020-2023.