Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Podsumowanie testów serwisu GUNB do realizacji wykonań zastępczych

Powrót
Ręce piszące coś na klawiaturze laptopa.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego na spotkaniu z grupą testującą serwis eWykonaniaZastępcze podsumował etap testów. Testy trwały półtora miesiąca. W grupie testującej było 25 osób z powiatowych i wojewódzkich organów nadzoru budowlanego. Osoby testujące zgłosiły 114 zgłoszeń i pomysłów rozwojowych serwisu.

Podsumowanie testów

GUNB udostępnił interesariuszom serwis do testów 16 czerwca. Od tego dnia spływały pomysły i zgłoszenia. W testach wzięło udział 12 powiatowych i 3 wojewódzkie organy nadzoru budowlanego. W sumie 25 osób pracowało nad testami.

Spotkanie podsumowujące prace związane z testowaniem serwisu eWykonaniaZastępcze odbyło się 28 lipca.

Jakie i ile pomysłów zgłoszono

Grupa testująca przekazała GUNB 114 zgłoszeń i pomysłów rozwojowych serwisu eWykonaniaZastępcze. 62 zgłoszenia zostały przekazane programistom do wdrożenia przed oficjalnym uruchomieniem serwisu. Są to między innymi:

 • uzupełnienie zakresu danych w ogłoszeniach i ofertach,
 • umożliwienie szybkiego drukowania ogłoszeń i ofert przez urzędnika,
 • szybkie filtrowanie ogłoszeń poprzez ‘Pokaż ogłoszenia tylko z mojego urzędu’,
 • dopracowanie działania funkcjonalności ‘wstępnego odrzucenia oferty’
 • możliwość dodawania przez wykonawcę ogłoszenia do ‘obserwowanych’.

W trakcie testów zgłoszono również cenne pomysły rozwojowe. Będą one realizowane na dalszym etapie. Są to między innymi:

 • wersja mobilna systemu,
 • panel do komunikacji wykonawca-urząd,
 • funkcja przekazania ogłoszenia do współpracownika w ramach tego samego urzędu,
 • porównywarka ofert,
 • funkcja weryfikacji danych wykonawcy w GUS,
 • wprowadzenie widoczności kalendarza na pulpicie.

O serwisie eWykonaniaZastępcze

Znalezienie wykonawcy do realizacji wykonań zastępczych nie jest łatwe dla nadzoru budowlanego z mniejszych powiatów. Może to wynikać z faktu, że w niewielkich miejscowościach, na których istnieje konieczność realizacji wykonania zastępczego, nie działa wiele firm budowlanych, a czasem wręcz nie ma ich wcale. Ponadto informacja o wykonaniach zastępczych często nie dociera szerzej niż do lokalnych odbiorców.

Tworzony przez GUNB serwis będzie udostępniał publicznie bazę ogłoszeń z całego kraju. Dzięki temu rozwiązaniu znalezienie wykonawcy może okazać się szybsze.  

Czym są wykonania zastępcze

Zadaniem  nadzoru budowlanego i organów administracji architektoniczno-budowlanej jest reagowanie na niewykonywanie przez inwestorów, właścicieli lub zarządców obiektów nałożonych na nich obowiązków. Mogą one dotyczyć np. rozbiórki, usunięcia nieprawidłowości w stanie technicznym, przywrócenia stanu poprzedniego i innych robót budowlanych. 

W takich przypadkach organy mogą realizować tzw. wykonanie zastępcze. Szukają zastępczego wykonawcy do realizacji danego zobowiązania.

Jest to rozwiązanie, które z jednej strony usprawnia realizację danego obowiązku po stronie właściciela obiektu, z drugiej może generować zlecenia dla firm.

Serwis GUNB ma służyć usprawnieniu komunikacji pomiędzy organami nadzoru budowlanego a potencjalnymi wykonawcami wykonań zastępczych.