Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Podsumowanie testów serwisu GUNB do realizacji wykonań zastępczych

Powrót
Ręce piszące coś na klawiaturze laptopa.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego na spotkaniu z grupą testującą serwis eWykonaniaZastępcze podsumował etap testów. Testy trwały półtora miesiąca. W grupie testującej było 25 osób z powiatowych i wojewódzkich organów nadzoru budowlanego. Osoby testujące zgłosiły 114 zgłoszeń i pomysłów rozwojowych serwisu.

Podsumowanie testów

GUNB udostępnił interesariuszom serwis do testów 16 czerwca. Od tego dnia spływały pomysły i zgłoszenia. W testach wzięło udział 12 powiatowych i 3 wojewódzkie organy nadzoru budowlanego. W sumie 25 osób pracowało nad testami.

Spotkanie podsumowujące prace związane z testowaniem serwisu eWykonaniaZastępcze odbyło się 28 lipca.

Jakie i ile pomysłów zgłoszono

Grupa testująca przekazała GUNB 114 zgłoszeń i pomysłów rozwojowych serwisu eWykonaniaZastępcze. 62 zgłoszenia zostały przekazane programistom do wdrożenia przed oficjalnym uruchomieniem serwisu. Są to między innymi:

 • uzupełnienie zakresu danych w ogłoszeniach i ofertach,
 • umożliwienie szybkiego drukowania ogłoszeń i ofert przez urzędnika,
 • szybkie filtrowanie ogłoszeń poprzez ‘Pokaż ogłoszenia tylko z mojego urzędu’,
 • dopracowanie działania funkcjonalności ‘wstępnego odrzucenia oferty’
 • możliwość dodawania przez wykonawcę ogłoszenia do ‘obserwowanych’.

W trakcie testów zgłoszono również cenne pomysły rozwojowe. Będą one realizowane na dalszym etapie. Są to między innymi:

 • wersja mobilna systemu,
 • panel do komunikacji wykonawca-urząd,
 • funkcja przekazania ogłoszenia do współpracownika w ramach tego samego urzędu,
 • porównywarka ofert,
 • funkcja weryfikacji danych wykonawcy w GUS,
 • wprowadzenie widoczności kalendarza na pulpicie.

O serwisie eWykonaniaZastępcze

Znalezienie wykonawcy do realizacji wykonań zastępczych nie jest łatwe dla nadzoru budowlanego z mniejszych powiatów. Może to wynikać z faktu, że w niewielkich miejscowościach, na których istnieje konieczność realizacji wykonania zastępczego, nie działa wiele firm budowlanych, a czasem wręcz nie ma ich wcale. Ponadto informacja o wykonaniach zastępczych często nie dociera szerzej niż do lokalnych odbiorców.

Tworzony przez GUNB serwis będzie udostępniał publicznie bazę ogłoszeń z całego kraju. Dzięki temu rozwiązaniu znalezienie wykonawcy może okazać się szybsze.  

Czym są wykonania zastępcze

Zadaniem  nadzoru budowlanego i organów administracji architektoniczno-budowlanej jest reagowanie na niewykonywanie przez inwestorów, właścicieli lub zarządców obiektów nałożonych na nich obowiązków. Mogą one dotyczyć np. rozbiórki, usunięcia nieprawidłowości w stanie technicznym, przywrócenia stanu poprzedniego i innych robót budowlanych. 

W takich przypadkach organy mogą realizować tzw. wykonanie zastępcze. Szukają zastępczego wykonawcy do realizacji danego zobowiązania.

Jest to rozwiązanie, które z jednej strony usprawnia realizację danego obowiązku po stronie właściciela obiektu, z drugiej może generować zlecenia dla firm.

Serwis GUNB ma służyć usprawnieniu komunikacji pomiędzy organami nadzoru budowlanego a potencjalnymi wykonawcami wykonań zastępczych.