Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Perspektywa zmian w działaniu nadzoru budowlanego

Powrót
P.o. GINB Dorota Cabańska i wiceminister rozwoju Robert Nowicki podczas spotkania z pracownikami GUNB

Nowe wyzwania, ale i nowe możliwości stają przed organami nadzoru budowlanego w Polsce – powiedział wiceminister rozwoju Robert Nowicki na spotkaniu z kierownictwem i pracownikami Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Spotkanie odbyło się 7 września br. w siedzibie Ministerstwa.

Minister Nowicki podziękował za ciężką i odpowiedzialną pracę wykonywaną na co dzień przez nadzór budowlany. Podkreślił przy tym, że w perspektywie przyspieszenia inwestycyjnego, planowanego przez rząd dla pobudzenia gospodarki na rynkach lokalnych, ale i w skali makro, konieczna będzie poprawa efektywności pracy wszystkich organów nadzoru budowlanego. Efektywności rozumianej jako nowe sposoby rozwiązywania problemów. Może oznaczać to potrzebę zmiany prawa, nad czym trwają prace rządowe oraz potrzebę dofinansowania. Potrzeba ta znalazła swoje odzwierciedlenie w pierwszym zastrzyku finansowym, który został zaplanowany w porozumieniu z Ministerstwem Finansów w projekcie nowego budżetu państwa na przyszły rok.

Pierwsze mechanizmy zmierzające do zwiększenia skuteczności działania nadzoru budowlanego są już w trakcie wdrażania, należy do nich przede wszystkim cyfryzacja procedur budowlanych – zaznaczyła obecna na spotkaniu p.o. GINB Dorota Cabańska. Nowe zadania to także okazja do otworzenia nowego rozdziału w funkcjonowaniu organów nadzoru budowlanego – dodała na zakończenie spotkania.

P.o. GINB Dorota Cabańska i wiceminister rozwoju Robert Nowicki podczas spotkania z pracownikami GUNB

P.o. GINB Dorota Cabańska i wiceminister rozwoju Robert Nowicki podczas spotkania z pracownikami GUNB