Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległa

Ogólnopolskie warsztaty GINB dotyczące wyrobów budowlanych

Powrót

Zgromadzeni w sali uczestnicy warsztatów

W Warszawie 6 i 7 grudnia 2018 r. odbyły się XIX warsztaty szkoleniowe, organizowane przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, poświęcone wyrobom budowlanym. W warsztatach wzięła udział kadra kierownicza i pracownicy wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego oraz GUNB.

Warsztaty otworzyli Zastępca GINB ds. kontroli i wyrobów budowlanych Krzysztof Piątek oraz Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych Roman Sobczak. Pierwszy wykład „Zakres stosowania norm zharmonizowanych oraz omówienie wybranych zagadnień dotyczących deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych” wygłosiła Radca GINB Anna Wilczewska. Uczestnicy warsztatów dyskutowali także nad zagadnieniami związanymi z pobieraniem i badaniem próbek wyrobów budowlanych oraz prowadzeniem postępowań administracyjnych. Zaproszona na warsztaty Kierownik Laboratorium Elementów Budowlanych z ITB mgr inż. Marzena Jakimowicz omówiła proces badania wyrobów budowlanych na przykładzie okien i drzwi. Ostatnią sesję szkoleniową poprowadził Dyrektor DWB Roman Sobczak, który przedstawił zmiany w przepisach wykonawczych dotyczących wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. Warsztaty podsumowali Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Norbert Książek i Zastępca GINB Krzysztof Piątek.