Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy 2020

Powrót

6 października 2020 r. podczas drugiego dnia Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Lublinie odbył się panel samorządowy, w którym uczestniczyła Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W dyskusji na temat kluczowych zagadnień w polityce samorządowej, którą poprowadził mec. Jarosław Jóźwiak, wzięli także udział:

  • Grzegorz Benedykciński - Burmistrz Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki,
  • Krzysztof Burda - Prezes Zarządu, Polska Izba Rozwoju Elektromobilości,
  • Jacek Jaśkowiak - Prezydent Miasta Poznań,
  • Krzysztof Kosiński - Prezydent Miasta Ciechanów,
  • Michał Litwiniuk - Prezydent Miasta Biała Podlaska,
  • Krzysztof Wolny - Burmistrz Gminy Międzychód,
  • dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin.

Podczas godzinnego spotkania najwięcej uwagi poświęcono lokalnym działaniom na rzecz poprawienia jakości powietrza polskich miast. W Polsce to domowe piece i lokalne kotłownie są głównym czynnikiem powodującym smog, a “kopciuchy” stanowią ponad 50% udziału w emisji pyłu PM 2,5. Ich pełna wymiana wymaga powstania elektronicznej ewidencji.

Dorota Cabańska opowiedziała o rozwiązaniach CEEB - Systemowa wymiana pieców jest możliwa tylko przy pełnej wiedzy na temat ich lokalizacji. Wszystkie rządowe i samorządowe programy finansowe wspierania ekologicznych rozwiązań termomodernizacyjnych muszą działać w oparciu o tę wiedzę. Informacja będzie gromadzona w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, która będzie ponadto “koordynatorem” wydatkowania środków publicznych w tym zakresie. Ponadto, każdy obywatel poprzez zgłoszenie będzie widział, o ile wzrośnie jego efektywność energetyczna, z jakich programów finansowych najlepiej skorzystać.

W dalszej części spotkania, podczas dyskusji na temat inwestycji infrastrukturalnych z Funduszu Dróg Samorządowych, padło pytanie o cyfryzację.

Dział budownictwa jest tym, który jako jedyny chyba nie został jeszcze scyfryzowany. Dlatego w GUNB podjęliśmy tę inicjatywę. Uruchomiliśmy aplikację e-budownictwo do składania elektronicznych wniosków, gdzie na początku wprowadziliśmy 10 formularzy. Potrzebujemy jeszcze zmian legislacyjnych. Mamy nadzieję, że nowe prawo jeszcze jesienią wejdzie w życie i będzie możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności e-budownictwa - powiedziała Dorota Cabańska.