Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległa

Narady szkoleniowe w Sandomierzu i Międzyzdrojach

Powrót
Grupa osób słucha prelegenta

W końcu października w województwach świętokrzyskim i zachodniopomorskim odbyły się narady szkoleniowe terenowych organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej. W obu naradach wzięli udział także przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej.

Naradę w Sandomierzu zorganizował 22 i 23 października Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Barbara Kieres. W naradzie uczestniczyli Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Norbert Książek, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej Daniel Biegalski, główny specjalista w Biurze Organizacyjnym GUNB, Inspektor Danych Osobowych Urszula Błażewicz oraz m.in. Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski i Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Andrzej Reczyński. Część narady stanowiły sesje szkoleniowe prowadzone przez GINB Norberta Książka oraz dyr. Daniela Biegalskiego. Poświęcono je omówieniu wybranych zagadnień stosowania prawa budowlanego i prawa administracyjnego w świetle orzecznictwa sądowo-administracyjnego oraz dyskusji nad problemami praktyki organów pierwszej instancji. Goszczący na naradzie ŚWINGiK Andrzej Reczyński przedstawił zagadnienia związane z czynnościami geodezyjnymi podczas realizacji inwestycji budowlanych.

Jedną z sesji szkoleniowej poświęcono stosowaniu przepisów przeciwpożarowych w procesie budowlanym. Uczestnikami jej byli także przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej (PSP), zastępca Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Robert Sabat i Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Sławomir Pietrzykowski.  Poinformowali przy tej okazji o ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat zagrożeń związanych z pożarami w mieszkaniach i domach jednorodzinnych oraz zatruciami tlenkiem węgla. Natomiast IDO Urszula Błażewicz zapoznała słuchaczy z przepisami RODO w kontekście postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie przepisów prawa budowlanego.

 

25 i 26 października w Międzyzdrojach odbyła się konferencja szkoleniowa zorganizowana przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Ryszarda Kabata. Tematem konferencji było stosowanie przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wobec obiektów wpisanych do rejestru zabytków. W naradzie obok Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Norberta Książka wziął udział Zastępca GINB ds. orzecznictwa Paweł Kulbicki. Na zaproszenie organizatora przybyli także Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Ewa Stanecka, Dyrektor Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UW w Szczecinie Elżbieta Piasecka oraz przedstawiciele PSP na czele z Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim PSP st. bryg. Jackiem Staśkiewiczem oraz zastępcami st. bryg. Jackiem Rudzińskim i bryg. Markiem Popławskim.

Konferencję otworzył panel wykładów, w którym m.in. GINB Norbert Książek przedstawił prezentację poświęconą omówieniu głównych założeń inwestycji realizowanych w trybie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz towarzyszących. Pozostali prelegenci zapoznali uczestników z problemami zastosowania przepisów warunków technicznych w kontekście obiektów zabytkowych, uzgadniania dla takich budynków rozwiązań zamiennych oraz sporządzania i uzgadniania ekspertyz technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez organy PSP. Wykłady zakończył panel dyskusyjny z udziałem wszystkich uczestników, w których prelegenci odpowiadali na pytania. W drugiej części narady odbyły się sesje szkoleniowe w podziale na grupy, w których na pytania przedstawicieli nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej z zakresu prowadzonych postępowań odpowiadali GINB Norbert Książek i Zastępca GINB Paweł Kulbicki.