Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Niepodległa

Narada szkoleniowa w Opolu

Powrót

Narada szkoleniowa GINB Norbert Książek, Urszula Błażewicz i wojewoda opolski Adrian Czubak

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Norbert Książek, Zastępca GINB ds. orzecznictwa Paweł Kulbicki oraz główny specjalista Urszula Błażewicz 3 i 4 października br. uczestniczyli w naradzie szkoleniowej nadzoru budowlanego, administracji architektoniczno-budowlanej z udziałem przedstawicieli Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu. W naradzie wzięli udział także Wojewoda Opolski Adrian Czubak, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Katarzyna Kubicz oraz Przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Izby Inżynierów Budownictwa Adam Rak.
Naradę poświęcono omówieniu różnorodnych zagadnień związanych z aktualnymi zadaniami administracji budowlanej i inżynierów budownictwa w procesie przygotowania, a także realizacji procesu budowlanego. W pierwszym dniu narady GINB Norbert Książek przedstawił problemy wykonywania zawodu inżyniera budownictwa z punktu widzenia nadzoru budowlanego. Następnie Urszula Błażewicz zaprezentowała zasady przetwarzania danych osobowych w procedurach administracyjnych w kontekście przepisów RODO. W drugim dniu spotkania podczas paneli dyskusyjnych dotyczących bieżących problemów orzecznictwa, Norbert Książek oraz Zastępca GINB Paweł Kulbicki odpowiadali na liczne pytania uczestników narady.