Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA 2019

Powrót

Wkrótce po raz 28 w Poznaniu odbędą się Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA. Tegoroczne targi będą trwały od 12 do 15 lutego br. W targach wezmą udział przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wraz z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego Norbertem Książkiem i Zastępcą GINB Krzysztofem Piątkiem.

BUDMA to jedno z najważniejszych miejsc spotkań liderów branży budowlanej, producentów oraz dostawców wyrobów i technologii budowlanych, inwestorów, wykonawców, architektów, przedstawicieli handlu i organizacji branżowych. Prezentacjom wystawców, jak co roku, będą towarzyszyć pokazy, konferencje i warsztaty specjalistyczne. Tegoroczną edycję targów BUDMA 2019 otworzy wystąpienie Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego. Podczas ceremonii otwarcia zostaną wręczone nagrody w konkursach towarzyszących targom, m.in. w konkursie Ministra Inwestycji i Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Do najważniejszych wydarzeń towarzyszących targom BUDMA 2019 należy Forum Gospodarcze Budownictwa „Build4Future”, rozpoczynające się 11 lutego br., dzień przed inauguracją targów. Dwudniowe Forum jest miejscem spotkań ekspertów i przedsiębiorców branży budowlanej z przedstawicielami administracji publicznej.

„Build4Future” zainauguruje Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń. W programie Forum znalazło się kilka debat dyskusyjnych, poświęconych m.in.  inwestycjom i programom mieszkaniowym, ocenie i perspektywom branży budowlanej, programom wsparcia polskiego eksportu wyrobów oraz usług budowlanych, współczesnym wymogom budownictwa energooszczędnego.

Podczas targów zapraszamy także do stoiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, w tym roku współorganizowanym z Ministerstwem Przedsiębiorczości oraz Polskim Funduszem Rozwoju Nieruchomości.

12 i 13 stycznia będą obecni tam pracownicy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, którzy udzielą informacji i odpowiedzą na pytania związane z ustawą o wyrobach budowlanych. O godz. 13.10 każdego z tych dni zapraszamy również na krótką prezentację pt. „Nadzór rynku wyrobów budowlanych”. Przedstawiciele GUNB przedstawią strukturę działania organów nadzoru budowlanego właściwych w sprawach wyrobów budowlanych, ich kompetencje i obowiązki. Przybliżą procedury kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu oraz obowiązki podmiotów gospodarczych, omówią postępowania administracyjne, w tym postępowania w sprawach kar pieniężnych.

Na stoisku będą także pracownicy ministerstw oraz PFRN, którzy m.in. zaprezentują najważniejsze założenia programów mieszkaniowych, instrumenty wsparcia eksportu i zagadnienia związane z wykorzystaniem funduszy europejskich w budownictwie, a także aktualne prace legislacyjne rządu związane z budownictwem. 

 

Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2019 oraz Forum „Build4Future” odbędą się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich przy ul. Głogowskiej 14 w Poznaniu. Szczegóły programu można znaleźć na stronach:  build4future.pl oraz budma.pl.