Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Masz nowe źródło ogrzewania lub zmieniasz piec – złóż deklarację CEEB

Powrót
Zdjęcie przedstawia sielski krajobraz, zieleń, domy jednorodzinne

Deklaracja CEEB to oświadczenie składane na ceeb.gov.pl m.in. przez właściciela domu jednorodzinnego lub zarządcę budynku. Oświadczenie dotyczy wszystkich – zarówno obecnych jak i nowych – źródeł ciepła i spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW. Informacje o tym jak krok po kroku złożyć deklarację dostępne są w nowej ulotce GUNB.

Deklarację CEEB składamy od 1 lipca 2021 r. Aktualna liczba deklaracji złożonych w bazie wynosi ponad 9,5 mln.

Nowe źródło ciepła – nowa deklaracja

Jednorazowe wypełnienie deklaracji nie sprawia, że obowiązek ten zanika. Każde nowe zainstalowane źródło ciepła wymaga złożenia nowej deklaracji. Powinniśmy ją zatem powtarzać za każdym razem gdy następuje zmiana źródła ciepła.

Ważne!

Obowiązek składania deklaracji CEEB wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Deklaracja – krok po kroku

Nowa ulotka skierowana jest przede wszystkim do właścicieli domów i do zarządców nieruchomości. Zawiera podstawowe informacje na temat tego:

  • czym jest deklaracja CEEB
  • kto ją składa i kiedy
  • w jaki sposób można złożyć deklarację
  • jaki jest cel złożenia deklaracji CEEB

Zaproszenie dla urzędów gmin

Zapraszamy każdy zainteresowany urząd do wykorzystania ulotki w ramach samodzielnie podejmowanych działań. Ulotkę można pobrać z naszej strony internetowej w miejscu z materiałami informacyjnymi.

Zachęcamy do:

  • udostępniania materiałów na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych
  • dołączania wydrukowanej ulotki do pism wysyłanych do mieszkańców lub udostępniania ulotek w urzędzie
  • zamieszczania linku do ulotki w treści komunikatów i pism kierowanych do mieszkańców, w newsletterach, na blogach lub w innych możliwych miejscach w miarę dostępnych możliwości.

Więcej informacji i pomoc techniczna

Na bieżąco udzielamy konsultacji i pomocy technicznej dotyczącej CEEB telefonicznie i mejlowo:

  • pod numerem: (22) 346 66 64 – infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-15:00,
  • pod adresem e-mail: pomoc.zone@gunb.gov.pl.

Materiały informacyjne.

Więcej o CEEB ceeb.gov.pl