Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Lotnisko Chopina w Warszawie - Komunikat

Powrót
Lotnisko Chopina w Warszawie - Komunikat

Ważna informacja dla zarządców lub właścicieli obiektów budowlanych w rejonie lotnisk.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. [Dz.U.2021.2351 tj.] nie wymaga decyzji pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia instalowaniu na obiektach budowlanych urządzeń  oraz konstrukcji antenowych o wysokości nieprzekraczającej 3 m.

Instalowanie na obiektach budowlanych urządzeń oraz konstrukcji antenowych w rejonach zasięgu powierzchni ograniczających przeszkody może wiązać się z tym, że wspomniane obiekty budowlane staną się przeszkodami lotniczymi podlegającymi obowiązkowi oznakowania nocnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 264) oraz będą podlegać zgłoszeniu Prezesowi ULC zgodnie z  art. 871 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo lotnicze.

  • Uwaga! Zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy Prawo lotnicze, zgody na powstanie przeszkody lotniczej w drodze decyzji administracyjnej wydaje Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (w przypadku lotniska wpisanego do rejestru lotnisk cywilnych), Minister Obrony Narodowej (w przypadku lotniska wpisanego wyłącznie do rejestru lotnisk i lądowisk wojskowych) oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych (w przypadku lotniska wpisanego wyłącznie do rejestru lotnisk i lądowisk lotnictwa służb porządku publicznego).
  • Uwaga! Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji oraz instalowania urządzeń i konstrukcji antenowych na obiektach budowlanych, można uzyskać informacje dotyczące powierzchni ograniczających w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego i u zarządzającego lotniskiem (dla m. st. Warszawy – Lotnisko Chopina: przeszkodyEPWA@ppl.pl).

Pamiętać należy, że instalowanie ww. urządzeń o wysokości powyższej 3 m, wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt. 3 lit. a ustawy – Prawo budowlane, dokonania zgłoszenia.