Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet
logo Polski Ładlogo Niepodległa logo Fundusze UE przejdź do strony współfinansowane ze środków UE; od lewej logo funduszy europejskich,dalej mapa polski z napisem Rzeczpospolita Polska, po prawej Mapa Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska - Fundusz spójności

Konsultacje z organami i izbami na temat elektronicznego dziennika budowy

Powrót
dziennik, kalendarz, terminarz

Trwają prace analityczne przy budowie systemu elektronicznego dziennika budowy. W czwartek 29 i w środę 21 kwietnia odbyły się spotkania Wojewódzkimi i Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego z województwa świętokrzyskiego, Małopolski i Mazowsza oraz przedstawicielami izb zawodowych w ramach rozpoczętego cyklu konsultacji z interesariuszami na temat rozwiązań funkcjonalnych przyszłej aplikacji. W harmonogramie najbliższych prac planujemy analizę wszystkich przypadków użycia i ustalenie wymagań biznesowych systemu. Głównymi użytkownikami aplikacji po stronie urzędów będą terenowi pracownicy nadzoru budowlanego. Wgląd do dziennika w wersji online będzie oznaczać dla nich skuteczniejsze monitorowanie przebiegu inwestycji. Dziennik budowy w wersji elektronicznej ma także oszczędzić czas - inwestorom, pełnomocnikom, kierownikom budowy i pozostałym uczestnikom procesu budowlano-inwestycyjnego. Celem jest też odpowiedź na największe wyzwania i problemy współczesności, jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa i dystansu w pandemii.