Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Kolejne warsztaty GUNB z tematyki wyrobów budowlanych dla członków Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa już 28 marca

Powrót

Dla tych inżynierów, którzy interesują się warsztatami inżynierskimi GUNB z obszaru wyrobów budowlanych, mamy dobrą informację, kolejne szkolenie odbędzie się już 28 marca br.

Korzystając z okazji przypominamy, że ta nasza inicjatywa jest szkoleniem dedykowanym wszystkim członkom Izb Okręgowych Inżynierów Budownictwa.

Projekt organizacji tego przedsięwzięcia, jako wewnętrzna idea wzmocnienia wiedzy inżynierów budownictwa w obszarze wyrobów budowlanych, zrodził się w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego pod koniec minionego roku.

Warsztaty obejmują 5 paneli szkoleniowych, które prowadzą doświadczeni pracownicy Departamentu Wyrobów Budowlanych naszego Urzędu. Poniżej prezentujemy zakres tematyczny warsztatów:

  • Panel 1 – Wyrób budowlany, możliwe oznakowania, specyfikacje techniczne – informacje ogólne

W tej części szkolenia wyjaśniamy np. czy wszystkie materiały budowlane są wyrobami budowlanymi, jak ustalić, czy dany materiał jest wyrobem budowlanym, tzn. podlega przepisom ustawy o wyrobach budowlanych, czym jest oznakowanie wyrobu: CE, znak budowlany i jego znaczenie a także w jakim zakresie stosuje się normy wyrobu.

  • Panel 2 - Dokumenty dostarczane razem z wyrobem na budowę

Tu prezentujemy m.in. deklarację właściwości użytkowych i krajową deklarację właściwości użytkowych, elementy deklaracji, krajowej deklaracji i oświadczenia o wzajemnym uznawaniu – analizujemy wybrane przykłady. 

  • Panel 3 - Jak ocenić, czy wyrób został legalnie wprowadzony do obrotu? Obowiązki uczestników procesu budowlanego

W tym panelu odpowiadamy na pytania i zagadnienia takie jak: co jest potwierdzeniem legalnego wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu, kto odpowiada za prawidłowe stosowanie wyrobów budowlanych, jakie są obowiązki uczestników procesu budowlanego, jak wygląda przechowywanie deklaracji i oświadczeń, zapisy w dzienniku budowy. 

  • Panel 4 - Działania kontrolne na budowie w zakresie stosowania wyrobów budowlanych, pobieranie próbek z wyrobów składowanych na budowie

Omawiamy tu m.in. jakie organy są właściwe w sprawach wyrobów budowlanych, jak przebiega kontrola na budowie w zakresie stosowania wyrobów, pobieranie próbek z wyrobów składowanych na budowie, zasady ogólne pobierania próbki, działania po uzyskaniu wyniku badania próbki.  

  • Panel 5 - Wyroby niezgodne – możliwe działania i konsekwencje

W ostatnim panelu szkoleniowym wyjaśniamy negatywny wynik badania próbki wyrobu pobranego na budowie oraz czym jest próbka kontrolna. Tłumaczymy jak działają organy nadzoru po otrzymaniu sprawozdania z negatywnym wynikiem badania próbki pobranej z wyrobów składowanych na budowie, omawiamy działania uczestników procesu budowlanego po otrzymaniu sprawozdania z negatywnym wynikiem badania próbki pobranej z wyrobów składowanych na budowie. Wyjaśniamy na czym polega odpowiedzialność sprzedawcy i producenta/importera i jakie znaczenie ma też właściwy montaż wyrobu.

 

Dorota Cabańska, Główna Inspektor Nadzoru Budowlanego zaprasza inżynierów na szkolenie GUNB:

„Rozwój polskiego budownictwa wymaga nowoczesności, rzetelności, profesjonalizmu oraz szczególnej dbałości o bezpieczeństwo i jakość obiektów budowlanych, od wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Fachowa znajomość trudnego obszaru wyrobów budowlanych z pewnością okaże się cenną wiedzą nie tylko na placu budowy. Zapraszam do udziału w naszych warsztatach inżynierskich”.

 

Warsztaty mają charakter edukacyjny i informacyjny zarazem. Pierwsza odsłona wydarzenia, która miała miejsce 28 lutego br. na platformie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, przyciągnęła aż 325 uczestników.