Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Kolejne spotkanie z Izbami

Powrót
schemat - ludze z trybami

Na kolejnym spotkaniu przedstawicieli GUNB z przedstawicielami Izby Architektów RP i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich, zebrani zapoznali się z zasadami, planem i harmonogramem planowanego pilotażu w zakresie cyfryzacji wybranych procedur uregulowanych w Prawie budowlanym. W szczególności omówione zostały poszczególne etapy pilotażu. Przedstawiciele izb potwierdzili gotowość do wspierania pilotażu przez zachęcanie uczestników procesu inwestycyjnego do korzystania w ramach testów z nowych elektronicznych narzędzi.

Omówione również zostały zasady działania serwisu e-budownictwo.gunb.gov.pl w pierwszym etapie jego działania oraz po wejściu w życie zmian legislacyjnych, dzięki którym serwis osiągnie pełnię swoich możliwości technicznych. W drugiej części dyskutowano nad zmianami ustawy – Prawo budowlane zgłoszonymi przez Izbę Architektów RP.